ç ı ğ ö ş ü â î û
 

İngilizce Türkçe Sözlük
weigh f. 1. tartmak: Please weigh these pears. Bu armutları tartar mısınız? 2. (up) iyice tartmak/düşünmek, ölçüp biçmek, teraziye vurmak. 3. (belirli bir ağırlıkta) olmak, (belirli bir ağırlık) çekmek/gelmek: How much do you weigh? Kaç kilosun? That suitcase weighed thirty kilos. O bavul otuz kilo çekti. How much do you think it'll weigh? Sence kaç kilo gelir?
weigh i. yol.
weigh against -in aleyhine olmak.

Yazılım: © 2005 - 2018 IngilizceSozluk.gen.tr Tüm hakları saklıdır.
Veri: Büyük Sözlük
Privacy Policy

İngilizce Almanca Sözlük - İngilizce Türkçe Sözlük - Almanca Türkçe Sözlük
Rusça Türkçe Sözlük - Fransızca Türkçe Sözlük