ç ı ğ ö ş ü â î û
 

İngilizce Türkçe Sözlük
verbal s. 1. sözlü, şifahi: verbal contract sözlü anlaşma. 2. sözel. 3. kelimesi kelimesine, harfi harfine: verbal translation harfi harfine çeviri. 4. dilb. fiile ait, fiil türünden.
verbal noun dilb. isimfiil.

Yazılım: © 2005 - 2019 IngilizceSozluk.gen.tr Tüm hakları saklıdır.
Veri: Büyük Sözlük
Privacy Policy

İngilizce Almanca Sözlük - İngilizce Türkçe Sözlük - Almanca Türkçe Sözlük
Rusça Türkçe Sözlük - Fransızca Türkçe Sözlük