ç ı ğ ö ş ü â î û
 

İngilizce Türkçe Sözlük
number i. 1. sayı, rakam: fractional number kesirli sayı. Add up these numbers. Bu sayıları topla. 2. numara: room number oda numarası. telephone number telefon numarası. 3. sayı, miktar: a large number of books çok sayıda kitap. the number of pages sayfa sayısı. 4. çoğ. çokluk. 5. müzik parçası.
number f. 1. numaralamak, numara koymak. 2. sayısını sınırlandırmak. 3. (belirli bir sayıda) olmak: They numbered some twenty men. Onlar yirmi kadar adamdı. We number fifty men. Elli kişiyiz.
number plate oto. plaka.

Yazılım: © 2005 - 2018 IngilizceSozluk.gen.tr Tüm hakları saklıdır.
Veri: Büyük Sözlük
Privacy Policy

İngilizce Almanca Sözlük - İngilizce Türkçe Sözlük - Almanca Türkçe Sözlük
Rusça Türkçe Sözlük - Fransızca Türkçe Sözlük