ç ı ğ ö ş ü â î û
 

İngilizce Türkçe Sözlük
din i. gürültü, patırtı.

Türkçe İngilizce Sözlük


din 1.religion; belief, faith. 2. a religion. 3. one's commitment. –– adamı religious functionary. ––i bir uğruna for the sake of Islam. ––i bütün sincerely religious, entirely given to the Islamic faith and observing its laws. din değiştirmek/––inden dönmek to change one's religion. ––inden döner, davasından dönmez. colloq. He would sooner give up his religion than his cause. ––im hakkı için I swear by my faith. ––den imandan çıkmak to get angry and swear. –– iman hak getire. colloq. There's not a spot of religion in him. ––i imanı para. colloq. He lives and breathes money. ––ine yandığım colloq. damned.
din phys. dyne.
din distant, far-off, remote. –– doruğu/tepesi a far-off place.

Yazılım: © 2005 - 2018 IngilizceSozluk.gen.tr Tüm hakları saklıdır.
Veri: Büyük Sözlük
Privacy Policy

İngilizce Almanca Sözlük - İngilizce Türkçe Sözlük - Almanca Türkçe Sözlük
Rusça Türkçe Sözlük - Fransızca Türkçe Sözlük